Những điều bạn cần biết về tiết lập hạ - hạ chí trong lịch Việt Nam

Lập hạ hay hạ chí là hai trong số 24 tiết khí trong lịch của các nước Đông Á. 2 tiết khí này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của thời tiết trong năm. Đây là những khái niệm trong công tác lập lịch dựa trên nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc cổ đại. Theo ý nghĩa của tiết khí này, riêng đối với nền văn hóa Trung Hoa cổ đại.

Xem ngày lập hạ

Đúng như theo quy ước, tiết lập hạ sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày mùng 5 hay mùng 6 tháng 5 khi kết thúc tiết cốc vũ và được kết thúc vào khoảng ngày 21 đến 22 tháng 5 theo lịch dương.
Vào ngày lập hạ, trời sẽ nắng to, năm đó sẽ là năm hạn hán rất nhiều. Trong gió Đông, ngũ cốc nhân dân an bình. Theo gió Nam, con người sẽ có bệnh tật, mạ non chịu hạn hán. Gió Tây bò dê gia súc dễ bị nạn. Gió Hướng Bắc, cá tôm nhiều.
Nếu vào giờ Tỵ có theo gió Đông Tây, trong khoảng 10 ngày mây xanh hiển hiện, lại có gió Đông Nam, năm đó là năm được mùa lớn. Nếu như mây xanh không hiện ra, năm đó nhiều gió lớn sẽ có ứng nghiệm trong 10 ngày, vạn vật tổn hại lớn. Gió Bắc, có nước tràn lên, động đất và người bệnh tật. Gió Tây, châu chấu lên, con người sẽ có nạn Gió Đông, có sấm sét và không làm tổn thương vạn vật.

Xem ngày Hạ chí

Tiết Hạ chí theo lịch cổ đại Trung Quốc, đây là tiết khí khởi đầu của điểm giữa mùa hè. Theo như quy ước, tiết hạ chí bắt đầu từ khoảng ngày 21 hay ngày 22 tháng 6 khi kết thúc tiết mang chủng và kết thúc vào khoảng ngày 7 hay ngày 8 của tháng 7 trong dương lịch.
Ngày hạ chí khi gặp ngày Bính Dần, Đinh Mão như hạt dẻ quý, ngà đó giờ Ngọ, phương Nam có hình mây đỏ với hình dáng như con ngựa, tên là cung Ly, ngũ cốc được mùa. Nếu không thấy mây đỏ, năm đó ngũ cốc không được thu, con người gặp những hoạn nạn về mắt, lại hạn hán; gió Nam, quá nóng; gió Bắc, lúa sớm; gió Tây Nam, tháng 6, nước chảy ngang con người làm người khác mang họa; gió Tây, mùa thu nhiều mưa to; gió đông, tháng 8, con người có bệnh tật; gió Bắc, gạo rất quý; vào ngày Hối mưa gió, chủ về mùa xuân tiếp đến gạo quý.

Xem thêm những thông tin hấp dẫn về chuyên mục xem ngày tại đây nhé.


 

bài viết được quan tâm nhất