Sao Phi Liêm và những điều cần biết

Sao Phi Liêm là một sao thuộc các phụ tinh,  Phi Liêm là nằm ở vị trí thứ  7 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Sao phi liêm là sao tiểu nhân mang tính thị phi và đào hoa, nếu gặp sao lục cát tinh đồng cung hoặc sao chính tinh hữu lực thì không đáng ngại. Ngoài ra còn nhiều cái mà bạn vẫn chưa biết về sao Phi Liêm, vậy hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Đặc điểm của sao Phi Liêm

  • Hành nằm tại mệnh: Hỏa
  • Loại: Tùy Tinh

  • Đặc Tính của chủ sự :  Nhanh nhẹn, tăng tiến

sao-phi-liem.jpg

Sao Phi Liêm là sao Phụ Tinh. Có vị trí thuộc Sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh và Quan Phủ.

2. Ý Nghĩa Của Sao Phi Liêm Nằm Tại Cung Mệnh

a) Tướng Mạo của Phi Liêm

Sao Phi Liêm có ý nghĩa là tóc. Nếu Phi Liêm đi cùng với Hồng Loan có nghĩa rằng mái tóc dài và đẹp.

b. Tính tình của Phi Liêm

Chủ sự có tính tình vui vẻ, nhanh nhẹn.

3. Ý Nghĩa Của Sao Phi Liêm Với Những Sao Khác

  • Sao Phi Liêm và Hổ: Chủ sự gặp may mắn, thành đạt may mắn.

  • Sao Phi Liêm, Việt, Hình, Hỏa: Chủ sự bị súng bắn chết.

  • Sao Phi Liêm nếu sao này mà gặp các sao tốt khác thì sẽ may mắn rất cao.

Có câu thuyết rằng:” Phi Liêm khẩu thiệt Hí Thần diên”. Vậy thì sao Phi Liêm nói về cái vạ miệng. Bởi thế vì khi sao Phi Liêm gặp sao Thiên Hình sẽ hay xảy ra kiện tụng. Sách của Trung Quốc có hai sao Phi Liêm lận, mà cả hai sao đều có điểm chung. Chỉ mình sao Phi Liêm là đủ.

Có nhiều sách vở về tử vi việt cho rằng sao Phi Liêm chủ sự có tính tình rất vui vẻ nhanh nhẹn, điều này sai. Rồi lại nói sao Phi Liêm gặp Bạch Hổ ví như hổ mọc cánh.

Sao Phi Liêm trước sau chỉ là cái họa nhỏ gây thành khẩu triệt về tranh tụng, kiện cáo. Phi Liêm không nên gặp sao Hóa Kị và Văn khúc sẽ sinh lắm chuyện. Tóm lại thì sao phi liêm thuộc dương hỏa, đi về cô khắc, sao này kị gặp các cung  mệnh, thân, phụ mẫu, thiên di, thích các cát tinh hóa giải, kị gặp các hung tinh. Nhập cung phụ mẫu thì rất ít duyên với cha mẹ, nhập cung mệnh, thân thì tính cách cô độc, tính xung khắc càng nặng khi gặp hung tinh nên nếu nhập cung thiên di nên trách dịch, chuyển, nếu gặp thêm hung tinh sẽ có thể bị đổ máu hoặc gặp tai nạn về xe cộ. Sao phi liem nhập cung mệnh, thân thì tính cách quật cường, cố chấp, tâm tính dễ bất ổn hoặc mơ hồ đãng trí, dễ tin lời đồn thổi không có căn cứ.

 

bài viết được quan tâm nhất