Tìm hiểu về sao Phục Binh

Sao Phục Binh là một phụ tinh, là sao gần cuối trong vòng sao Bác Sĩ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Và cũng là một trong 4 sao của cách Binh Hình Tướng Ấn. Nói về ảnh hưởng của sao Phục Binh thì Phục binh là một ác tinh chỉ tiểu tâm, rình rập mưu hại, hay nói xấu, đố lỵ, bắt ghen và cả cướp giật. Nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn về sao phuc binh thì hãy tham khảo bài viết sau đây.

I. Tất cả đặc điểm của sao Phục Binh

1. Tổng quan về sao Phục Binh

  • Hành thuộc mệnh: Hỏa

  • Loại: Ác Tinh

  • Đặc Tính của chủ sự: Mưu mẹo, nham hiểm, dối trá, lừa lọc

  • Tên vắn tắt thường gặp: Binh

Sao Phục Binh là Phụ tinh. Có vị trí thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sĩ.

sao-phuc-binh.jpg

Sao Phục Binh cũng là một trong 4 ngôi sao của cách Binh, Hình, Tướng, Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn).

II.  Ý Nghĩa của Sao Phục Binh

1. Ý Nghĩa Của Sao Phục Binh Nằm Tại Cung Mệnh

a) Tính Tình Chủ Sự

Chủ sự có Phục Binh tại Mệnh thì có tính tình nganh ghét, đố kị, mưu hại người khác và cũng bị người khác hãm hại.

2. Ý Nghĩa Của Sao Phục Binh Với Các Sao Khác

  • Phục Binh, Ấn, Tướng, Hình: Vinh hiển vì sự nghiệp, cận thận tai nạn về đao gươm, súng đạn

  • Phục Binh, Tuế, Kỵ: Chủ sự sẽ bị lo lắng và đau buồn vì kiện tụng.

3. Ý Nghĩa Của Phục Binh Nằm Tại Cung Quan Lộc

Đường công danh trắc trở và bị tiểu nhân hãm hại

4. Ý Nghĩa Của Sao Phục Binh Tại Cung Nô Bộc

Bạn bè và nô bộ không tốt, phản lại chủ sự

5. Ý Nghĩa Của Phục Binh Tại Cung Thiên Di

Chủ sự hay bị đố kị, tranh chấp với các sao xấu

6. Ý Nghĩa Của Sao Phục Binh Ở Cung Tài Bạch

  • Chủ sự hay bị ăn trộm, mất của

  • Thường thì  Phục Binh đều có nghĩa xấu ở các cung, trừ phi đối với bộ sao Binh, Tướng, Hình,  Ấn.

7. Ý Nghĩa Của Phục Binh Tại Cung Phu Thê

Chủ sự có hôn nhân bị ngăn cản, thiếu hòa khí

8. Ý Nghĩa Của Sao Phục Binh Tại Cung Huynh Đệ

Chủ sự có anh em huynh đệ cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

III. Sao Phục Binh Khi Vào Các Hạn

  • Hạn có sao Phục Binh, Tang Môn, là hạn có tang thương.

  • Phục Binh Gặp sao Bạch Hổ là hạn bị khẩu thiệt.

Ý nghĩa của sao Phục Binh trừ phi đối với bộ sao Binh hình tướng ẩn còn lại ở các cung quan lộc, nô bộc, thiên di, tài bạch, phu thê và cả cung huynh đệ đều có ý nghĩa xấu. Phục binh đứng với Thiên Riêu ở mệnh là người lắm thủ đoạn nhiều âm mưu. Đứng một mình thì không chỉ xảo trá mà còn hay phản bội. Bởi thế mới có nguyên tắc Tướng Quân ở mệnh, Phục Binh ở Thiên Di là hay vì nội tướng ngoại binh, ngược lại nội binh ngoại tướng thì không lớn mà hay làm việc bằng mẹo vặt và còn rất hay man trá.

 

bài viết được quan tâm nhất